näin tehostat perehdytystäsi
20.03.2019 Toni Saalasti Perehdytys

Näin tehostat perehdytystäsi

Esimiestyö Perehdytys Prosessi Työsuhde

Perehdytys on ensimmäinen ja paras mahdollisuutesi taata onnistunut startti uudelle työntekijälle. Onnistunut perehdytys mahdollistaa saumattoman pääsyn sisään uusiin työtehtäviin. Sen onnistuminen korostuu työntekijän motivaatiossa, innokkuudessa ja sitoutumisessa. Ja kaikki nämä vaikuttavat suuresti hänen tuottavuuteensa ja menestykseensä työntekijänä. Palkintona tästä kaikesta nähdystä vaivasta on se, että työntekijä viihtyy organisaatiossasi pitempään ja haluaa omalla panoksellaan auttaa kehittämään organisaatiosi toimintaa.
 

Tehoa perehdytykseen! Kokeile Introa maksutta 5 perehdytyksen ajan.

Perehdytyksessä sekä isot kuvat että pienet kuvat vaikuttavat kokonaisuuteen. Näiden ensimmäisten viikkojen vaikutus uuden työntekijän kuvaan organisaatiosta ovat valtaisat. Niiden aikana hän myös miettii, miten itse sopii tuohon kuvaan. Varmistaaksesi tehokkuuden ja onnistumisen, ota huomioon ainakin seuraavat asiat.

Laadi perehdytyssuunnitelma

Suunnittelun tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Hyvällä suunnitelmalla, vältät useita sudenkuoppia. Laadi siis kirjallinen perehdytyssuunnitelma.

Luo selkeä aikataulu perehdytykselle

Tee perehdytysprosessista muodollinen ja selkeä. Varmista, että kaikki organisaatiosi jäsenet tietävät mitä onnistuneelta perehdytykseltä vaaditaan. Rakenna perehdytysohjelmasi niin, että se alkaa jo ennen uuden työntekijän ensimmäistä päivää. Muista että perehdytys ei pääty ensimmäisen työviikon perjantaina, vaan jatkuu useiden kuukausien ajan. Varaa siis perehdytykselle riittävästi aikaa ja jaa perehdytysjakso useampaan aikakategoriaan. Näin ollen varmistat sen, että ensimmäisten päivien tietoähky ei ole liian suuri.

Varmista että tiedot ovat ajan tasalla ja yhteisessä paikassa

Varmista myös, että kaikki perehdytysmateriaalisi ovat ajan tasalla ja yhteisessä paikassa, josta kaikki perehdytykseen osallistuvat pääsevät niihin helposti käsiksi. Perehdytysohjelmasi pohjana toimivat organisaatiosi yhtenäiset perehdytysmallit.

Ota teknologia avuksi perehdytykseen

Oikeiden työkalujen ja teknologioiden valitsemisesta tulee olemaan perehdytyksessä suuri apu. Niiden avulla asiat pysyvät järjestyksessä ja perehdytys etenee suunnitellusti. Et enää tarvitse paperisia perehdytyskansioita tai check-listoja, vaan ne löytyvät myös samasta paikasta. Tutustu Intro-perehdytysohjelmistoon tarkemmin.

Kunnolliset työkalut ja teknologiat auttavat onnistuneen perehdytyksen maaliin viemisessä. Ne pitävät huolen, että kaikki tarvittava informaatio on saatavilla, perehdytystiimi pysyy mukana prosessin etenemisessä ja raportoi miten perehdytys on edennyt.

Personoi perehdytys

Työkalut mahdollistavat myös personoitujen perehdytysten pitämisen. Uudet työntekijäsi voivat tulla hyvinkin erilaisista taustoista, joten on hyvä muistaa, että perehdytysprosessien tulisi olla erilaisia. Räätälöity perehdytys parantaa vuorovaikutusta, helpottaa oppimista ja nopeuttaa perehdytysprosessia. Samalla se luo uudelle työntekijälle parempaa kuvaa, että hänestä välitetään. Win-win.

Anna uudelle työntekijällesi mahdollisuus tuoda esiin omia ideoitaan ja vahvuuksiaan. Nämä tiedot auttavat perehdytystäsi mukautumaan uuden työntekijän mielenkiintojen ja kykyjen ympärille. Se taas helpottaa pitemmän aikavälin suunnittelua, miten kyseinen henkilö sopii organisaatioosi.

Seuraa perehdytysprosessin etenemistä

Perehdytyksen seuraaminen on tärkeä asia, koska se kertoo sinulle suoraan missä mennään. Saat selkeän kuvan saavutetaanko perehdytykselle asetetut tavoitteet. Monipuolisen datan kerääminen auttaa sinua jatkossa. Voit esimerkiksi tarkastella vuoden päästä kehityskeskustelussa, miten perehdytysasiat ovat jääneet mieleen ja tarkastella perehdytyksen vaikutuksia.

Kysy rohkeasti palautetta perehdytysprosessista kaikilta siinä mukana olevilta tahoilta. Hyvä tapa on esimerkiksi ottaa eri aikajaksojen väliin tilannekatsaus mitä on tehty, miten on mennyt ja mitä voidaan tehdä vielä paremmin. Jatkossa voit taas käyttää tätä tietoa hyödyksi perehdytysprosessisi kehittämisessä.

Varaa ilmainen Intro-esittely