Selkeyttä organisaation muutokseen

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Hesu

Onnistuneen muutossuunnittelun lähtökohta on ajantasainen kokonaiskuva nykyisestä organisaatiosta. Usein käytettävissä oleva tieto on puutteellista, hajallaan eri lähdejärjestelmissä tai jopa henkilökohtaisissa exceleissä.

FCG Talentin kehittämä muutossuunnittelutyökalu Hesu kokoaa hajallaan olevan tiedon yhteen ja visualisoi sen helposti hahmotettavaan muotoon. Eri vaihtoehtojen tarkastelu ennen päätösten tekoa on helppoa.

image

Hesu pohjaa reaaliaikaiseen tietoon

Hesun avulla seuraat henkilöstörakenteessa tapahtuvia muutoksia ja mitoitat organisaation palvelutuotannon vastaamaan muuttuvaa palvelutarvetta.

  • Ylläpidä vakansseihin liittyvää tietoa.
  • Luo kattava kokonaiskuva organisaation henkilöstörakenteesta ja siinä tapahtuvista muutoksista.
  • Rakenna vaihtoehtoisia muutossuunnitelmia ja arvioi vaikutuksia.

Muutosten visuaalinen simulointi

Hesu tarjoaa mahdollisuuden simuloida eri vaihtoehtoja ja arvioida niiden vaikutuksia. Suuret muutokset voidaan viedä hallitusti läpi, kun yllätyksiä ei tule matkalla.

image
image

Henkilöstörakenne myös paikkatiedon mukaan

Hesu havainnollistaa organisaation henkilöstöresurssien maantieteellisen sijoittumisen ja rakenteellisen jakautumisen.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää