perehdytys sairaanhoitajapäivillä
25.03.2019 Kalle Matihaldi Perehdytys

Sairaanhoitajapäivien ajatuksia perehdytyksestä

Perehdytys

Osallistuin viime viikolla Sairaanhoitajapäiville ja mielenkiinnolla odotin, että pääsen keskustelemaan yhdestä kuumasta perunasta eli perehdytyksestä. Tapahtuma itsessään oli onnistunut, puitteet olivat kunnossa. Oli mukavaa päästä kuulemaan hyviä puheenvuoroja ja juttelemaan ihmisten kanssa.

Sote-alalla ja sairaalaympäristöissä perehdytyksen tärkeys korostuu entisestään. Syitä tähän on useita. Perehdytyksen avulla voidaan taata riittävä osaaminen toimia työtehtävissä, varmistaa potilasturvallisuus sekä laadukas ja turvallinen potilastyö. Sairaaloissa on myös paljon sisäistä liikkuvuutta, eli samat henkilöt voivat työskennellä eri osastoilla tai keikkalaisia käytetään paljon. Tällöin henkilöstön vaihtuvuus on myös suurempi. Lisäksi eläköitymisen myötä taloista poistuu paljon kokemusperäistä tietoa, jota ei välttämättä saada siirrettyä uusille työntekijöille.

Gallup: Miten olet kokenut perehdytyksen työelämässä?

Teimme SH-päivillä epävirallisen gallupkyselyn. Kysymys kuului, miten sinä olet kokenut perehdytyksen työelämässä? Vastaukset vaihtelivat paljon ja osassa vastaajista aihe herätti jopa tunnekuohuja. Keskustelua perehdytys sai joka tapauksessa aikaan.

Vastaus alkoi usein kevyellä naurunpyrskähdyksellä, jota seurasi toteamus: ”no ei meillä oikeen sitä perehdytystä ole ollut” tai ”no vähän silleen ja tälleenhän se oli”. Perehdytyksen toteutumisen todettiin olevan liian riippuvainen esimiehestä. Tällöin organisaatiolla ei ole yhteisiä sovittuja käytäntöjä, vaan jokainen esimies hoitaa perehdytykset omalla tavallaan. Osa paremmin, osa heikommin.

Mukana oli paljon myös henkilöitä, jotka olivat kokeneet oman perehdytyksensä positiivisena asiana. He kokivat saaneensa riittävästi aikaa perehtyä käytäntöihin ja tukea silloin, kun he sitä tarvitsivat. Eli täysin turmiolla ei kuitenkaan perehdytyksen suhteen olla. Gallup ei ollut virallinen ja tilastoja ei kerätty, mutta karkeasti sanoisin, että 60-40 tulokset kääntyivät riittämättömän perehdytyksen puolelle.

Miten kehittäisit perehdytystä?

Galluppiin osallistui henkilöitä, jotka ovat toimineet myös perehdyttäjänä omassa työssään. Heidän kanssaan keskusteltiin siitä, miten he haluaisivat kehittää perehdytystä. Tässä kohtaa oli ilo huomata, että he ovat jo pohtineet asiaa ja tulleet siihen tulokseen, että kyllä perehdytykseen oikeasti kannattaa panostaa. Mitä he sitten perehdytykseen toivoisivat lisää? Useimmat halusivat lisää aikaa. Perehdytykseen varataan liian vähän aikaa, jolloin vuosien tuoman kokemuksen opit pitäisi opettaa parissa päivässä. Monille tuotti myös ongelmia se, että perehdytysmateriaalit ovat edelleen samoissa perehdytyskansioissa kuin 20 vuotta sitten.

Yhtenä huomiona esille nousi se, että saman organisaation eri osastojen välillä perehdytyksen ero saattoi olla valtava. Useissa paikoissa vain yleisperehdytykseen löytyi järjestelmätuki, mutta tehtävä- ja yksikkökohtaiset perehdytyksen vaihtelivat, eivätkä järjestelmät tukeneet lainkaan räätälöidympää perehdytystä eri osastoilla.

Esitellessäni heille INTRO-perehdytystyökalua oli mukava huomata, kuinka positiivisen vastaanoton se sai. Lopputuloksena melkeinpä kaikki olivat sitä mieltä, että Intron avulla perehdytyksestä voitaisiin ratkoa yleisimmät perehdytykseen liittyvät ongelmat ja sen avulla perehdytysprosessit olisivat helpompia ja tehokkaampia.

Varaa maksuton Intro-esittely!