keikkalaisen perehdytys
28.03.2019 Mari Valtanen Perehdytys

Lyhytaikaisen keikkalaisen perehdytys - tarvitaanko sitä?

Esimiestyö Johtaminen Perehdytys

Miksi perehdyttää lyhytaikaista keikkalaista? Suoraan töihin vain!

Terveydenhuollossa useammassa yksikössä ei ole määritelty lyhytaikaiselle keikkalaiselle perehdytysohjelmaa. Työntekijän vastaanotto ja perehdytys ovat riippuvainen yksikön sen hetkisestä tilanteesta. Pahimmassa tapauksessa keikkalaiset laitetaan suoraan töihin. Syitä tähän ovat yleensä huonot henkilöstöresurssit ja kiire. Usein keikkalaiset tulevat vieläpä pahimman kiireen keskelle, joten perehdytyksen laiminlyönnillä koitetaan säästää aikaa. Ikävä kyllä tämä ei pitkässä juoksussa kuitenkaan ole paras tapa toimia.

Perehdytys, oli se sitten pituudeltaan lyhyt tai pitkä, vaatii selkeän suunnitelman. Se ei ole pelkästään työtehtävien niputtamista, vaan avointa ja vuorovaikutuksellista toimintaa, jossa lyhytaikaisen keikkalaisen ammatillista osaamista voidaan hyödyntää yksikön vaativalla tasolla. 

Intro tarjoaa esimiehelle ja keikkalaiselle lyhyen ja nopean perehdytysohjelman.

Perehdytysohjelmassa käydään läpi yksikön esittely ja tilat. Keikkalaisen kanssa käydään läpi keskeisimmät työtehtävät. Nämä tiedot voidaan käydä läpi joko keikkalaisen kanssa yhdessä tai keikkalainen voi perehtyä niihin ennakkoon itsenäisesti.

Esimiehen tulee valita keikkalaiselle mentori lyhyen määräyskirjan ajaksi. Keikkalainen tarvitsee mentorin, jolta kysyä neuvoa työvuoronsa aikana. Mentorin tehtävänä on opastaa keikkalaista käytännön tehtävissä ja mahdollistaa, että hänellä on tarvittavat tiedot voidakseen työskennellä yksikön vaatimalla tasolla.

Jokainen työntekijä tarvitsee palautetta. On yleistä, että keikkalaiselle ei anneta palautetta, eikä seurata tavoitteiden toteutumista. Keikkalainen halutaan nopeasti yksikön vahvuuteen ja tuottavaan työhön. Myös keikkalaisen on hyvä antaa palautetta. On tärkeää tietää, mitä hän toivoo lyhyeltä perehdytykseltä ja millaista perehdytystä hän tarvitsee.

Hoitamalla keikkalaisen perehdytyksen mallikkaasti, luot hänelle varmemman olon työntekijän. Jatkossa hän varmasti myös muistaa, että tällä osastolla homma toimii, joten hyvä perehdytys toimii samalla myös rekrytointivalttina.

Mari Valtanen

Mari Valtanen toimii FCG:n hyvinvointi- ja SOTE –tiimissä asiantuntijana.  Koulutukseltaan hän on sairaanhoitaja ja toiminut useissa eri tehtävissä, kuten sairaanhoitajan, apulaisosastonhoitajan, kouluttajan ja perehdytysvastaavan tehtävissä. Häneltä löytyy monipuolista kokemusta sosiaali – ja terveysalan perehdytyksistä, kehittämishankkeista ja koulutuksista.

 

Varaa aika Intro esittelyyn!

keikkalaisen perehdytyssuunnitelma
Esimerkki lyhytaikaisen keikkalaisen perehdytyssuunnitelmasta